YPS Individual Member List

Individual Member List

updated on May 29, 2016

Member ID Member Name Distinctions
IM0001 RAMACHANDRAN H V
IM0002 VASUDEV SINGH N R
IM0003 GIRISH ANATHAMURTHY
IM0004 YOGISH N N
IM0005 SARAVANAN SELVARAJAN
IM0006 DIPIN KUMAR
IM0007 PRAKRUTI P KUMAR
IM0008  PRANATI P KUMAR
IM0009  SHIVASHANKAR B C
IM0010  RAHUL P KTHARI
IM0011  MOHAN KINI
IM0012 ANANDANARAYANA V
IM0013  OMAR V M
IM0014 HEMALATHA S
IM0015  ADISHESHA BHEEMAIAH
IM0016 SADASHIVAN H R
IM0017  VENUGOPAL T
IM0018  ANITHA MYSORE
IM0019 PRAVEEN IYER K V
IM0020  BHAGAVATHI M R
IM0021 PREMA KAKADE
IM0022 RAGHAVENDRA S
IM0023  KRISHNA BHAT
IM0024  SHILPA NARAYANAN
IM0025  CHITTI BABU A S
IM0026  GOPI PRASHANTH K
IM0027  SANTHOSH T L
IM0028  KARTHIK K N
IM0029  MADHUSUDHAN S
IM0030 SANDIPAN BANDYOPADHYAY
IM0031  AKSHAY HARITH
IM0032  LOKESH C
IM0033  VINAY KUMAR SRIDARAGADDY
IM0034  MAMATHA S
IM0035  JASPREET SINGH
IM0036  YOGENDRA THANDRA
IM0037  SURAJ KUMAR H S
IM0038  ARUN POOVAIAH
IM0039  SATHISH N S
IM0040 MANJAPPA B C
IM0041 GURURAJ  B K