YPS Active Member List

Please note that the list will not show expired Member IDs and their details.

You can search on Member ID, Member Name and Honors.

IM-0289
NAVALGUND K S
LM-237
NAVEEN KUMAR P
IM-0838
NAVEEN M R
LM-297
NEELIMA M REDDY
AFIAP, AFIP
IM-0935
NIHARIKA SRINIVAS
LM-241
NIKHIL B VATSAL
IM-0712
NIKHITA KULKARNI
IM-0702
NILADRI SREENIVASA S V BHATTAR
IM-0558
NILENDU BANERJEE
AFIAP, EFIP, PPSA, GPU CR2, cMoL, RISF 4, M.APS, EAPG, EH-ISF, A.HPS, Hon.CPE, Hon. APF, A.CPE
IM-0816
NIRANJAN C N
IM-0893
NIRMALYA ROY
IM-0622
NITESH K R
IM-0417
NITIN HOSURKAR
IM-0644
NITIN RAI VOHRA DR
IM-0881
OESHAANEE CHAKRAVARTTY
Psychology Honors
LM-166
PADMANABHA K G
IM-0867
PAISA DHEERAJ
LM-260
PAMPAYYA MALEMATH
IM-0989
PANDURANGACHAR GALGALI
IM-0856
PARAG PATEKAR
IM-0876
PARASHAR VYAS
LM-332
PAVITHRAKUMAR ANKAD
IM-0902
PAYAL SHAH
LM-337
PHANI BHUSHAN RAMASASTRY
LM-325
PHANI RAJA SEKHAR CH
IM-0135
POORNIMA B N
LM-307
PRABHAKAR GUJJARAPPA
LM-105
PRADEEP B N
LM-336
PRADEEP GCM
LM-315
PRADEEP NARAYAN ARYA
ARPS,AFIAP