YPS Active Member List

Please note that the list will not show expired Member IDs and their details.

You can search on Member ID, Member Name and Honors.

IM-0082
SWATI KHARE
IM-0887
TAMOGHNA CHAKRABORTY
IM-0896
TARA RAGHURAMAN
IM-0920
THAYI LOKESH
LM-198
Thejas K R
AFIAP
IM-0928
THEJESMITHA S
LM-256
UDAY HEGDE
IM-0357
UDAYA THEJASWI URS
EFIAP, EFIP, EFIP/P Nature
IM-0504
UDAYAN SANKAR PAL
EFIAP, EPSA, GPU/Cr4+VIP3+Aphrodite, C*MoL, SSS/r, EHPS, IIG/s, HonAvTvISO
IM-0953
UDIT JAIN
LM-182
ULLAS B S SHANBHAG
EFIAP, FFIP.
IM-0943
UMA VAIJNATH
IM-1012
UMASHANKAR BASAVARAJ
IM-0625
UMASHANKAR BN
EFIAP
LM-146
UMESH B THAMMAIAH
IM-1006
UMESH U V
IM-0880
UPENDRA LAL
IM-0998
V J B K SARMA KOMARAGIRI
L-SAP, PGA.PESGSPC
IM-0446
V K VINOD KUMAR
LM-220
V MADHUSUDANA D RAO
AFIAP, cMoL
IM-0990
VAISAKH J
IM-0307
VAISHALI BHATIA
IM-0984
VANTIKA DIXIT
IM-0231
VARADANAYAKA T P
IM-0002
VASUDEV SINGH N R
LM-135
Vedavyasa N K
IM-0936
VEENA SANGLI
IM-0326
VEERENDRA GOWDA
LM-330
VEERSHETTY M PATIL
IM-1004
VENKAT HOLLA